Paczki specjalne!*

Wybierz modele z TrainzMarket.com jakie byś chciał kupić w jednej paczce, a my damy Ci na nową specjalną cenę!

 

Kontakt: http://www.trainzmarket.com/contact-form.php

 

Special packs!*

Select models from TrainzMarket.com which you want to buy into one package, and we will give you a new special price!

 

Contact: http://www.trainzmarket.com/contact-form.php 

*minimalna ilość modeli w paczce: 5

 *minimum amount models in pack: 5