Mapa autorstwa Jamal'a (zieba111). W całości wygenerowana w HOGu. Minimalna wersja Trainz wymagania dla mapy: TS2010 build 49933 native.
W skład mapki wchodzą:
- linia normalnotorowa nr 7 (odcinek Lublin - Dorohusk), w większości dwutorowa, cała pokryta siecią trakcyjną o długości około 100km, na większości odcinków prędkość szlakowa dla pociągów pasażerskich to 100km/h, a dla towarowych - 80 km/h
- linia jednotorowa, szerokotorowa nr 63 (Zawadówka - Dorohusk) o długości 31 km bez sieci trakcyjnej z prędkością szlakową 30km/h. Ta linia w zdecydowanej większości pokrywa się z linią nr 7. Odgałęzia się dopiero przy dojeździe do Zawadówki.
- linia jednotorowa, prywatna, normalnotorowa LW Bogdanka (Jaszczów - Puchaczów) bez sieci trakcyjnej z prędkością szlakową 80 km/h o długości około 26km
- linia normalnotorowa nr 67 (Lublin - Lublin Tatary - Świdnik) o długości 8 km, cała pokryta siecią trakcyjną, prędkość szlakowa na większości linii dla pociągów towarowych - 40 km/h

Pytania związane z mapą proszę kierować na forum PTT pod adresem: www.trainz.pl/_forum/viewtopic.php?p=157038

 zieba111_20160123_0008.jpg zieba111_20151121_0000.jpg zieba111_20160117_0000.jpg zieba111_20160121_0001.jpg zieba111_20151020_0001.jpg zieba111_20160114_0000.jpg zieba111_20151113_0012.jpg zieba111_20151004_0032.jpg zieba111_20151113_0001.jpg zieba111_20151004_0021.jpg zieba111_20151111_0004.jpg zieba111_20151111_0002.jpg zieba111_20151111_0005.jpg zieba111_20151021_0011c4a64.jpg zieba111_20151113_0010.jpg zieba111_20151018_0029.jpg zieba111_20151021_00048207c.jpg zieba111_20151004_0030.jpg zieba111_20150921_0003.jpg zieba111_20150921_0000.jpg zieba111_20150919_0004.jpg zieba111_20150912_0000.jpg zieba111_20150912_0003.jpg zieba111_20150902_0000.jpg zieba111_20150809_0003.jpg

Paczki do pobrania: